Fint 1-stav parkett i Frogner bydelen. Det skal lages ca 75 m2 parkett i hele leiligheten. En velvalgt og lagt parkett gir den hygge. Ved slike bestillinger er det viktig å nøye sjekke om underlaget er jevnt og godt forberedt for videre legging av gulvet. Ved dette prosjektet hadde grunnen mye ujevnheter og fortykkelser, som var rester etter oppussingen av leiligheten. Vi tilbyr en bakkeutjevningstjeneste. Erfarne arbeidere slipte restene av gips fra gulvet og var klare til å legge parketten. Effektene av arbeidet vårt er synlige på bildene.